Przewodnik po statystykach specjalnych

Witajcie ponownie! W ramach dzisiejszego wpisu podzielę się z Wami moją wiedzą o kolejnym niezwykłym aspekcie gry, a mianowicie – o statystykach specjalnych.

Testy

Należy pamiętać, że podane poniżej informacje nie zostały opublikowane bezpośrednio przez GTA. Są one moją osobistą próbą wyjaśnienia sposobu, w jaki obliczane są statystyki specjalne w sposób matematyczny. Wszystkie zaprezentowane poniżej wzory zostały sprawdzone poprzez testowanie różnych buildów postaci i przyjmowanych przez nie obrażeń. Proces weryfikacji ich prawdziwości sprowadzał się do opracowania kilkunastu algorytmów, z których tylko jeden mógł być prawidłowy.

Aby go zidentyfikować, musiałem sprawdzić, czy zmiany w ilości zadawanych obrażeń z uwagi na posiadane statystyki występowały w częstotliwości określanej przez wartości procentowe stanowiące element testowanych algorytmów. Ten, który za każdym razem dawał prawidłowe wyniki uznałem w końcu za prawidłowy.

Znaczna część testów prowadzona była podczas pojedynków rozgrywanych poniższymi postaciami:

Specyfika ich statystyk pozwoliła mi dojść do zadowalających wyników znacznie szybciej. I tak, dobrze zauważyliście – jest tam Elysios!
Proces testów obejmował około 50 potyczek pomiędzy powyższymi postaciami, które to zadały sobie podczas walki średnio 172 ciosy.

Poza analizą nadmienionych postaci, nagrałem dodatkowo kilka klipów postaci dysponujących różnymi BR oraz statystykami specjalnymi, aby dowieść, że opracowane przeze mnie algorytmy przynoszą wymierne efekty niezależnie od sytuacji. Nagrałem łącznie 66 klipów wideo – niektóre z nich mają długość 2, inne natomiast 5 lub nawet 15 minut.
Musiałem zatrzymywać nagrania co sekundę, aby sprawdzić, czy dana postać trafiła, chybiła, zablokowała atak, wykonała atak krytyczny, itp.

Był to długi i żmudny proces, jednakże jego wyniki były tego warte.

Statystyki specjalne

Statystyki specjalne (lub statystyki 6-d) to zestaw 6 cech, które to wyświetlane są na Ekranie Postaci.

Są to: szansa na uderzenie, unik, penetracja pancerza, blok, atak krytyczny oraz odporność. Klikając przycisk „Informacje o statystykach” w menu postaci możesz zapoznać się z krótkim opisem każdej z tych cech. Wyjaśnione są tam niemalże wszystkie statystyki.

Pominięto wyłącznie blok, jednakże może to być skutek przeoczenia po stronie twórców. Blok zwiększa szansę zablokowania ataku przeciwnika i otrzymania mniejszej niż normalna liczby obrażeń.
UWAGA 1: Blok redukuje nadchodzące obrażenia o 50%.
UWAGA 2: Kiedy Twoja postać blokuje, nie oznacza to że Twój przeciwnik nie wykonał ciosu krytycznego. W takim wypadku zablokowana zostanie połowa zadanych przez niego obrażeń krytycznych, jednakże na ekranie nie zostanie informacja o ciosie krytycznym – zobaczysz zamiast tego komunikat „Blok”.
UWAGA 3: OBRAŻENIA OD ŻYWIOŁÓW MOGĄ PRZYJMOWAĆ WARTOŚCI KRYTYCZNE! Niemniej jednak, informacja taka nie zostaje podana użytkownikowi. Bedą one wyświetlane jako obrażenia od mrozu, ognia lub błyskawic o zwiększonej wartości.
UWAGA 4: Istnieje dodatkowa ukryta statystyka nosząca nazwę “Aktywatora żywiołów”, jednak nie jest ona w żaden sposób powiązana z szansą zadania obrażenia od żywiołów opisanej statystyką ELE. Jest to wrodzona szansa postaci na zadanie obrażeń od żywiołów podczas ataku normalnego.
*Punkt 4 zostanie omówiony w poradniku, w którym zajmę się obrażeniami od żywiołów.

Wszyscy zapewne mieliśmy mgliste przeczucie, że statystyki specjalne odgrywają istotną rolę w potyczkach PvP, jako że określają on jaką szansę dana postać ma na zadanie ciosu, przebicie pancerza, blok, unik, zadanie ciosu krytycznego oraz uniknięcie takiegoż uderzenia. Nie wiedzieliśmy jednak, że atrybutów tych nie da się określić w przypadku, gdy brak statystyk, z którymi można by te cechy porównać. Nigdzie nie znajdziemy bowiem informacji mówiącej „ta postać ma 38 % szans na zadanie obrażeń krytycznych”. Wartości procentowe tych statystyk dodawane są do atrybutów postaci, mają charakter dynamiczny, a określane są dopiero po zetknięciu z przeciwnikiem i porównaniu z nim statystyk specjalnych postaci.

BR nie odgrywa jakiejkolwiek roli w określaniu statystyk specjalnych postaci. Nawet w sytuacji, gdy dany gracz ma o 10 milionów BR mniej od innego, jednakże jego odporność jest wyższa od szansy zadania ciosu krytycznego tego pierwszego, szansa zadania ciosu krytycznego potencjalnie słabszemu graczowi praktycznie nie występuje. Nie oznacza to jednak, że na statystyki specjalnie nie mogą mieć wpływu inne czynniki. Są to między innymi: zestaw Twilight, talenty, funkcja Equipment Awaken, jak i wiele innych, które to mogą mieć wpływ na statystyki specjalne gracza.

Kolejną istotną kwestią dotyczącą statystyk specjalnych, o której rzadko się mówi, jest fakt, iż gra nie prowadzi obliczeń 6 + 6 (6 na postać, 1 dla każdej z cech specjalnych) starając się określić atrybuty walczących postaci.
Podobnie jak ma to miejsce ze statystykami ukrytymi, gdzie DR% i CDR% stanowią jedynie zmienne podczas obliczania ED% i CD%, tak samo obliczane są statystyki specjalne.

Gra bierze pod uwagę trzy poniższe pary cech dla każdej postaci obliczając statystyki specjalne:
1. Unik kontra szansa na zadanie obrażeń przez wroga
2. Blok kontra szansa penetracji pancerza przez wroga
3. Szansa na zadanie obrażeń krytycznych kontra odporność wroga

Przykładowo, gra nie rozważa „szansy na zadanie obrażeń kontra unik wroga”. Rozpatruje ona jednak „unik kontra szansa na zadanie obrażeń przez wroga”, dzięki czemu może określić szansę na wykonanie uniku.
Wiedząc to, możemy określić Unik, Blok oraz Szansę na zadanie obrażeń krytycznych jako kluczowe statystyki specjalne, natomiast Szansę na zadanie obrażeń, Penetrację pancerza oraz Odporność jako statystyki uzupełniające.
Nadmienić należy, że atrybuty uzupełniające są równie istotne co ich kluczowe odpowiedniki i są to jedynie nazwy nadane im na potrzeby niniejszego poradnika, aby lepiej wyjaśnić sposób, w jaki dokonywane są obliczenia.

Algorytm obliczania statystyk specjalnych wygląda następująco:

(mojaKluczowaStatystykaSpecjalna-UzupełniającaStatystykaSpecjalnaWroga) / (mojaKluczowaStatystykaSpecjalna+10000)
przykład: (mójUnik-SzansaNaZadanieObrażeńPrzezWroga) / (mójUnik+10000)

*UWAGA: gdy wynik jest ujemny, gra zaokrągla go do 0.

Wartość ‘+10000’ sprawia, że żadna ze statystyk nie może osiągnąć wartości 100%. Ich maksymalna wartość wynosić może 99.**, nie natomiast 100%.
Wynikiem jest wartość procentowa. Jeżeli więc uzyskamy wartość 0.59, należy ją pomnożyć przez 100 aby uzyskać 59%.

Zdaniem autorów z Chin, na tym kończą się informacje odnośnie statystyk specjalnych. Czy jest to jednakże prawda?
Zagłębiłem się w sprawę nieco bardziej. Zacznijmy od porównania poniższych dwóch postaci:

Jeżeli weźmiemy szansę zadania obrażeń przez Czarodziejkę i usuniemy z równania statystykę Uniku Tancerza Ostrzy, wartość równania będzie negatywna, dając Czarodziejce 0 % szans na uderzenie!

Dlatego właśnie w obliczeniach należy brać pod uwagę zarówno statystyki kluczowe jak i uzupełniające.

Korzystając z powyższego algorytmu, obliczymy szansę, jaką na uniknięcie ataku Czarodziejki ma Tancerz Ostrzy:
(806537-743634) / (806537+10000) = 62903 / 816537 = 0.077 => 7.7% szansy na unik

Dysponujemy wartością procentową. Możemy teraz założyć, że Tancerz Ostrzy uniknie 7.7% ataków. Czy tak jednak faktycznie się dzieje?

Po przeprowadzeniu wielu testów, zauważyłem, że liczba ta zupełnie nie pokrywa się z ilością uników wykonanych przez postać.
Jest to spowodowane faktem, iż pod uwagę wziąć należy więcej zmiennych – to dopiero one pozwolą określić faktyczne szanse na Unik lub Blok.

Test postaci, które widzieliście na początku poradnika pozwolił mi wysnuć wniosek, że szansa zadania obrażeń przez daną postać zależna jest od wartości Bloku i Uniku wroga.
Mówiąc w skrócie, statystyki Bloku i Uniku są dynamicznie dzielone w oparciu o stosunek Uniku do Bloku postaci, co powoduje w rezultacie powstanie oddzielnego atrybutu, który określić można Zwinnością.

Przy pomocy powyższego wzoru nie możemy więc dokładnie określić szansy postaci na unik/blok. Wynik określa (w %) część wartości, którą pragniemy obliczyć.
Zwinność to określenie oznaczające stosunek Uniku i Bloku postaci do szansy na zadanie obrażeń oraz penetracji pancerza przez przeciwnika.

Wzór na Zwinność przedstawia się więc następująco:

(mojaZMIENNAUniku+mojaZMIENNABloku) / 2

Może to wyglądać prosto, jednak wyłącznie do momentu kiedy nie okryjemy, że gra rezerwuje połowę szansy na wartość Bloku i połowę na wartość Uniku.
Jeżeli więc Twoja zmienna Uniku wynosi 76%, natomiast zmienna Bloku 0%, nie unikniesz ataków w 76% przypadków, a jedynie w (76%+0%)/2 = 38%.

UWAGA: Powyższe stwierdzenie pozwala dojść do wniosku, że wartości Bloku i Uniku powinny być sobie równe lub jedynie w niewielkim stopniu się od siebie różnić, aby uzyskać korzystny wynik dowolnego starcia.
Nawet w przypadku, gdy Twoje statystyki Bloku i Uniku mają zbliżoną do siebie wartość, należy wziąć pod uwagę, że po drugiej stronie mierzy się z Tobą przeciwnik, którego wartości szansy na penetrację pancerza oraz zadanie obrażeń mogą wpłynąć na ostateczne obliczenia.

Szansa zadania obrażeń krytycznych obliczana jest inaczej, jako że nie łączy się ona z innymi statystykami.
Jeżeli jesteśmy w stanie określić szansę na zadanie obrażeń, możliwe jest pomnożenie szansy na zadanie obrażeń krytycznych przez szansę na zadanie obrażeń, aby uzyskać faktyczną szansę na zadanie obrażeń krytycznych.

Wartość tę określić można w następujący sposób:

100% – ZwinnośćWroga

Jeżeli Twój przeciwnik posiada Zwinność na poziomie 23%, szansa na zadanie mu obrażeń wynosi 100-23% = 77%.
Jeżeli z kolei Twoja szansa na zadanie obrażeń krytycznych wynosi 8%, oznacza to, że obrażenia krytyczne zadawać będziesz dla 8% z 77% zadawanych obrażeń (faktyczna szansa: 8% * 77% = 6.16%).

Wzór, który pozwala określić faktyczną szansę zadania obrażeń krytycznych wygląda następująco:

((100% – ZwinnośćWroga) + BlokWroga%) * MojaSzansaNaZadanieObrażeńKrytycznych

Dodajemy w ramach równania Blok wroga, bowiem zablokowane ciosy również mogą mieć wartość krytyczną, nawet w sytuacji, gdy informacja o tym fakcie nie wyświetli się na ekranie.

Proporcje Bloku i Uniku

Jeżeli porównamy silną postać ze słabą, zauważymy, że w przypadku tej pierwszej zmienna Uniku może mieć wartość 97%, natomiast zmienna Bloku – 95%. Jak gra określa czy zablokuje ona atak czy też go uniknie, jako że obydwie wartości są zbliżone do 100%?
Do dalszych obliczeń potrzebujemy proporcji Bloku i Uniku postaci.
To one określają, której ze statystyk nadawany jest priorytet podczas obniżania szansy wroga na zadanie obrażeń lub penetrację pancerza.

Proporcja Uniku obliczana jest w sposób następujący:
(mójUnik – ObrażeniaZadanePrzezWroga) / ((mójUnik – ObrażeniaZadanePrzezWroga)+(mójBlok-SzansaNaPenetracjęPancerzaPrzezWroga))

Proporcję bloku obliczymy natomiast następująco:
(mójBlok-SzansaNaPenetracjęPancerzaPrzezWroga) / ((mójBlok-SzansaNaPenetracjęPancerzaPrzezWroga)+( mójUnik – ObrażeniaZadanePrzezWroga))

Jeżeli wyniki mają wartość większą niż 1, są zaokrąglane do 1.
Jeżeli mają wartość niższą niż 0, są zaokrąglane do 0.
Wynik ma wartość procentową, a więc jeżeli wartość to 0.59, należy ją pomnożyć przez 100 co da nam 59%.

Kiedy już znamy te zmienne, możemy określić faktyczną szansę na Blok lub Unik, poprzez pomnożenie każdej z nich przez Zwinność postaci w następujący sposób:

Faktyczna szansa na Unik:

mojaZwinność * mojaProporcjaUniku

Faktyczna szansa na Blok:

mojaZwinność * mojaProporcjaBloku

Kalkulator statystyk specjalnych

Nie będę już dłużej zanudzać Was wzorami, jako że dotarliśmy niemalże do końca przewodnika.

Dzięki posiadanej wiedzy udało mi się stworzyć bardzo przydatne narzędzie, które pozwoli Wam obliczyć wartości statystyk specjalnych bez konieczności ich samodzielnego obliczania ze wzoru.

Skorzystać z kalkulatora statystyk specjalnych możecie poniżej, jako że dołączyłem go do poradnika.
Możecie też używać go korzystając z tego odnośnika.
Zmiany wprowadzić można tylko w kolorowych polach.

Test kalkulatora

Spróbujmy użyć tego narzędzia aby obliczyć statystyki specjalne dwóch przeciwników oraz sprawdzić, jakie mają oni szanse w potyczce ze sobą.
Dla celów niniejszego poradnika, obliczenia wykonamy dla Loki z serwera EU-782 i Davidmage z serwera EU-444, bazując na ich statystykach z dnia 07/03/2018.
Są to jedne z najlepszych postaci w Europie, które nie tylko mają bardzo wysoki BR, ale także wysokie statystyki specjalne i ukryte.

Niech nie zmyli Was różnica w BR. Loki jest nowszą postacią, jednakże mimo krótszego stażu, dużo w nią zainwestowano.
Davidmage to postać z większym stażem. Pomimo że ma mniej BR, jego atrybut Gem oraz rozłożenie statystyk ukrytych są wysoce obiecujące.

Po wprowadzeniu ich statystyk specjalnych do kalkulatora, zauważymy, że szansa Lokiego na zadanie obrażeń postaci Davidmage wynosi 93.91%, natomiast w drugą stronę wartość ta to 97.38%
Ze wszystkich zadanych ciosów, 6.93% będzie ciosami krytycznymi. U postaci Davidmage będzie to 13.29%.
Loki ma 0% na uniknięcie ciosu podczas walki. Jego szansa na blok wynosi natomiast 2.62%.
Davidmage ma szansę na zablokowanie 6.09% ataków Lokiego. Jego szansa na Unik wynosi równe 0%.

Podsumowanie

Pamiętając o powyższych obliczeniach, weźmy pod uwagę alokację statystyk specjalnych dla każdej z postaci.
Jeżeli dana postać ma 0% szansy na uniknięcie ataku wroga, NIE znaczy to, że na jej ekranie nigdy nie wyświetli się napis “Unik”, ponieważ statystyki specjalne SĄ DODATKOWO warunkowane przez talenty, statystyki przedmiotów, atrybuty dodatkowe, itp.

Przykładowo, poniższe talent mogą zmienić nadmienione statystyki podczas walki:

Testując ten kalkulator, postaraj się wziąć pod uwagę wszystkie parametry, aby nie uzyskać nieprawidłowego wyniku.
Większość testów przeprowadziłem na postaciach, których cechy specjalne nie są warunkowane innymi atrybutami, jednakże w przypadku Twojej postaci sytuacji może wyglądać inaczej.

Chęć uzyskania dokładnych odpowiedzi sprawiła, że nie zaprzestałem swoich poszukiwań, jednakże czasem analizy były dość frustrujące.
Mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże Wam odkryć słabe punkty swoich postaci w walce z innymi bohaterami i odpowiednio je zminimalizować.

Mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże Wam odkryć słabe punkty swoich postaci w walce z innymi bohaterami i odpowiednio je zminimalizować.
Jeżeli macie jakieś pytania lub potrzebujecie pomocy, z przyjemnością Wam pomożemy. Zapraszamy do naszej grupy, KLIKNIJ TUTAJ. Możesz też skontaktować się z administracją strony. Możesz także znaleźć nas na Facebooku!